The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Joga je put kontrole i discipline sva tri čovekova aspekta, tela, uma, duha. Najpoznatiji indijski filozofski sistem, a znači vezati, čvrsto držati. Pomoću različitih metoda joga budi skrivenu energiju u čoveku. Da bi potpuno shvatili prirodu sva tri naša aspekta, najpre polazimo od discipline Hatha joge, joge fizičkog tela, ujedno i najpopularnijeg sistema joge na zapadu.

Integrisanjem i uravnoteženjem sva tri aspekta, joga doprinosi duhovnom razvoju i sveobuhvatnom podizanju života na jedan viši nivo.

Joga ima osam disciplina, kao stepenice, uz koje se polaznik postepeno penje, odnosno ovladava, da bi došao do krajnjeg cilja, samoostvarenja.

Niži stepeni:

  1. Jama – društvena disciplina, opšta pravila društvenog života (obuzdavanje loših        navika, negativnih instikta, uzdržavanje od sukoba)
  2. Nijama – lična higijena sva tri aspekta
  3. Asana – fizičke vežbe, položaji tela
  4. Pranajama – kontrola daha

Viši stepeni:

  1. Pratjahara – kontola čula
  2. Dharana - koncentracija
  3. Dhyana - meditacija
  4. Samadhi – samoostvarenje

Ako izuzmemo prva dva stepena, koja se podrazumevaju sama po sebi, onda se joga kao veština sastoji od šest disciplina. Ovde dakle nastupa Hatha joga, koja uzima telo kao polaznu tačku za dalje usavršavanje.

Asanama je prvobitna namena bila osposobljavanje učenika joge da može dugo da boravi u sedećem položaju bez napora, da bi mogao da meditira. Danas se asane koriste u osnovi u svom izvornom obliku, njihova klasična šema ostaje ista, ali se neprekidno nadogradjuju novim elementima koji odgovaraju potrebama savremenog čoveka.

Pranajama, kontrola daha, zauzima veoma istaknuto mesto u praktikovanju joge. Ovladavanje dahom je neophodno da bi doveli telo u smireno stanje, što je opet preduslov za meditaciju.

To je poseban oblik vežbi disanja, kojima se uspostavlja fiziološka ravnoteža u funkcionisanju pojedinih organa u našem telu. Važno je naglasiti da tek nakon savladanih osnovnih asana možemo početi sa pranajama vežbama, obavezno pod nadzorom iskusnog instruktora joge. Asane i pranajame zapravo čine jedan celovit sistem – Hatha jogu.   

Pratjahara, kontrola čula, spada u prvi viši stepen. To su mentalne vežbe koje su uvod u poslednja tri stepena.

Čovek prima različite utiske spoljne sredine preko svojih čula i prihvata ih bez kontrole i selekcije. Vežbe kontrole čula nas uče ne samo da otklonimo pažnju sa spoljnih uticaja koja apsorbujemo preko čula, već dan ih po volji izdvojimo i kontrolišemo.

Poslednja tri stepena koncentracija, meditacija i samoostvarenje se smatraju unutrašnjim stepenima.

Dharana je koncentracija uma na neki objekat ili na neku ideju. Načini za vežbanje koncentracije su zaista bezbrojni. Najbolje je u početku da objekat pažnje bude vizuelan, konkretan predmet na koji usmeravamo pažnju. Kada se to uvežba možemo preći na ideje.

Produžena koncentracija na predmet, ideju je meditacija. To je ustvari jedan mentalni kontinuum kojem pristupamo sa namerom u cilju relaksacije, odvajanja od svakodnevnog. Nakon meditacije telo je opušteno, um smiren i rasterećen.

Samoostvarenje je zapravo aktivna težnja ka zdravom životu, fizičkom, psihičkom i duhovnom. Impuls usmeren ka rastu i oslobodjenju od egocentričnog životnog stava. Samoostvarena osoba poseduje idealno stanje ličnosti, pozitivno orjentisano, koje podrazumeva potpuni razvoj svojih ličnih potencijala.

 

Instruktor joge I meditacije

Jelena Tomasović 

 

 

 

 

 

 

Komentari: