The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Joga je u poslednjoj deceniji postala veoma popularan vid psiho-fizičke relaksacije. Pojavljuju se novi pravci ili pristupi ovoj veštini, tako da svako od nas prema svojoj prirodi, temparamentu, fizičkim i duhovnim afinitetima može da nađe način da razvije svoje individualne potencijale.

Najpopularniji sistem je, kao što smo već rekli, Hatha joga. U osnovi se nalazi u svakom sistemu joge, kao put uravnoteženja naša tri aspekta. Znamo da je joga vezivanje, sjedinjavanje mikro i makro plana, individue sa univerzumom. Da bi ovo sjedinjavanje bilo moguće, moramo najpre da upoznamo sebe, da se na neki način sa sobom pomirimo.

Bez obzira na doba u kome su nastali sistemi, svaki od njih se može primenjivati danas uz određenie modifikacije. Iako su različiti, svi vode ka jednom cilju, dobrom zdravlju, psihičkoj I fizičkoj ravnoteži i višem nivou svesti.

Cilj Hatha joge je da nam puži znanje pomoću koga ćemo kontrolisati dve sile, koje svi nosimo u sebi. Ha-tha kao sunce-mesec, muško-žensko, pozitivno-negativno, jin-jang, prana-aprana je zapravo sprega dveju suplementarnih sila, koje su istovremeno i komplementarne, Bez ovog znanja je teško uspostaviti bilo kakvu ravnotežu.

Opšte je rašireno je mišljenje da se Hatha joga bavi samo asanama, položajima tela, a asane su zapravo samo jedan stepen (treći) u sistemu od osam (jedan od predhodnih postova). Hatha joga je ustvari praktičan put kontrole sopstvenog uma putem kontrole prane.

A šta je to prana?

Dah je život, a prana je energija koja ga održava. Dakle, životna energija. Kretanje prane je možda najbolje objesniti na primeru: ako posmatramo jezero koje se talasa, znamo da duva vetar, ne vidimo ga ali znamo da je tu. Isto tako ne možemo videti pranu I apranu ili kretanje uma, misli, utisaka. U  ovom primeru naš um je jezero, a talasi su misli. Umirivanje talasa uma je ustvari joga. Kada je jezero mirno, kroz vodu možemo videti dno. Isto tako kada su telo I um mirni, možemo videti svoje vlastito Ja. Jedino tada. Ali sve dok postoji vetar, jezero se talasa, nekad lagano, nekad jače, ali se uvek talasa.

A kako da zaustavimo to talasanje?

Kao  talasi na jezeru nastaju od vetra, tako I talasi našeg uma nastaju od prane I aprane. Prani I aprani I njihovom kretanju ću posvetiti više prostora u nekom narednom postu. Za sada je najvažnije je da razumemo da između prane I aprane, Sunca I Meseca, pozitivnog I negativnog..treba da postoji ravnoteža. Pomoću tehnika Hatha joge možemo kontrolisati telo I misli. Tehnikom pranajame kontrolišeno fizičko disanje I na taj način, preko fizičkog disanja dolazimo do suptilne prane, pa do još suptilnijeg nivoa – misli.

Šta nam ovo govori? Prana I misli su isprepletani, jedno utiče na drugo.

Tehnika Hatha joge nas  uči obuzdavanju toka misli pomoću ovladavanja pranom. Kada se zahvaljujući tehnikama pranajame, misli najzad umire, ulazimo u posebnu oblast joge, duhovnu. To je stanje kada vidimo Sebe. Jedino tada

 

Instruktor joge I meditacije

Jelena Tomasović

Komentari: